De Ziua Zilei Internaționale a Limbii Materne la ȘM din Bahrinești, regiunea Cernăuți.
„PREAMĂRIȚI AL LIMBII NUME...”

„În al limbilor tezaur
Fi-va pururea eternă
 Limba doinelor de aur,
Limba noastră cea maternă”.
         
       Nu există nimic mai de preț pentru un popor decât graiul matern, întrucât acesta este plămânul prin care respiră întregul neam și suflarea în care se contopește sufletul.  Înțelegem și sesizăm acest fapt  într-un  mod deosebit   mai ales  în ziua de 21 februarie, când sărbătorim ziua internațională a limbii materne.
     Tradițional, în această zi la școala de cultură generală din Bahrinești se  simte o atmosferă deosebită.  Și în acest an elevii împreună cu profesoarele de limba română Elena Andruhovici și Nadejda Bilouseac  au pregătit serata literară „Preamăriți al Limbii nume...”, în cadrul căreea elevii clasei a 6-B au recitat poezii și au interpretat cântece despre limba maternă.  Moderatoarele sărbătorii, elevele clasei a 10-a  Alexandra Ciobotari  și Romina Tofan  au accentuat faptul, că „limba unui popor este istoria  lui și comoara cea mai de preț. Limba este o ființă vie, mereu în dezvoltare și ea trebuie să fie sensibilă la toate înnoirile economice, sociale, culturale ale vieții”. Elevele clasei a 9-a Eudochia Ignatescu și Cristina Bilouseac au recitat cu mult suflet  poeziile „Limba maternă - floare eternă” și
„ Este a noastră, limba noastră”, iar  elevii clasei a 7-a au înscenat parabola „Limba lui Esop”.
        În finalul sărbătorii elevii au dat citirii proverbele  și  aforismele  despre limbă, pe care  le-au selectat  din timp, iar moderatoarele au  concluzionat: „Limba maternă pentu noi este și va rămâne mereu un tezaur sfânt, pentru că e limba mamei, e limba pământului-mamă, limba originii”.

 Elena Andruhovic, director – adjunct ȘM Bahrinești

Comentarii