MANUSCRISUL LUI ARON PUMNUL ÎN BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII DIN CERNĂUȚI.

Acatrini V. Manuscrisul lui Aron Pumnul în Biblioteca Universității din Cernauți / Vladimir Acatrini // Glasul Bucovinenei. –  4/2017 – An.XXIV. Nr.96 – P. 45 – 50.
Comentarii