Regele Mihai I al României a fost comemorat la Horecea Urbană, suburbia Cernăuțiului - Iartă-ne, Magestate.Sâmbătă, când clopotele tuturor bisericilor româneşti l-au deplâns pe regele Mihai I al României, a răsunat a profundă mâhnire şi clopotul bisericii Înălțarea Domnului. suburbia cernăuţeană Horecea. În acest locaş de închinare, construit în perioada interbelică, pe timpul domniei regelui României Carol al II-lea, tatăl lui Mihai I, se roagă în faţa altarului locuitorii suburbiei, râvnitori în credința ortodoxă strămoșească și iubitori de neam şi de tradiție.
Cu prilejul funerarelor regelui Mihai I al României, familia lui Nicolae Costaş, dirijorul corului bisericesc, împreună cu alţi enoriaşi şi parohul bisericii, părintele Pavel, a organizat un parastas întru pomenirea Majestății Sale. Unul dintre cei mai vechi corişti ai bisericii Înălțarea Domnului de la Horecea, Ştefan Caulea, îl ţine minte pe regele Mihai. L-a văzut în anul 1940, când suveranul s-a aflat într-o vizită la Cernăuți.
La parastas au fost prezenți reprezentanți ai Consulatului General al României la Cernăuți, în frunte cu Consulul General, Eleonora Moldovan, activiști ai vieții spirituale a comunității românești din ținut, ziariști.Vasile Carlașciuc  (Libertatea Cuvântului)


Fotografii de Vladimir Acatrini

Comentarii