Postări

Statistici oficiale din timpul Vechiului Regat 1866 - 1906.

Sigilii bisericesti satului Bahrinești secolul 18 - 20.

Planul bisericii din Bahrinești, proect 1937, care nu a fost realizat !!! Când parohul era Nistor Popescu.

15 octombrie la Roșa, suburbia Cernăuți la Biserica ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil,, a fost organizat un parastas și o slujbă religioasă pentru odihnirea sufletelor nevinovate, în memoria celor care au fost deportați. Organizat de Societatea ,,GOLGOTA,,

Comemorarea lui Constantin Mandicevschi, autorul Imnului Bucovinei ,, Cântă cucul, bată-l vina !,,